Letní kempy 2021

Děkujeme za Váš zájem zúčastnit se Letních kempů 2021. V současné chvíli je kapacita naplněna. Děkujeme za vaši důvěru.

Letní kempy 2021 cílí u dětí na:

  • podporu opětovného posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
  • propojení formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
  • obnovení pracovních a studijních návyků dětí,
  • podporu zájmu dětí o vzdělávání,
  • podporu duševní pohody a duševního zdraví dětí,
  • podporu návyků zdravého životního stylu,
  • podporu pohybových aktivit dětí.

Letní kempy 2021 jsou pro účastníky ZDARMA. Poskytnuta bude celodenní strava, pitný režim. Vše hrazeno z výzvy MŠMT (Č. j.: MSMT-8385/2021-1).

Letní kempy proběhnou v období 17.-21. 7. a 31. 7.-4. 8. 2021. Na děti čeká 5 dní zábavy a mnoho nových kamarádů.