Letní tábor Šance 1. turnus

Tak jako v letech minulých, tak i letos jsme se skupinou vedoucích vyrazili v druhé půlce července na naší základnu na Šancích. Uspořádali jsme tam letní pionýrský tábor, letos pod názvem Velké pátráni v Beskydech. Organizace tábora začla již v zimních měsících. V letech minulých se nám vůbec nevydařilo počasí, za to letos jsme si sluníčka užili do sytosti. Tábor byl opět naplněn ze 100% a jsme za to rádi. Zúčastnilo se ho letos 38 dětí, 4 instruktoři a 17 vedoucích. Během tábora jsme soutěžili nejenom v Celotáborové hře, ale byly připraveny i soutěže pro jednotlivce. Uspořádali jsme tradiční táborák a byli jsme na dvou celodenních výletech. Také musím zmínit, že se nám i letos vyhnula zranění. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem vedoucím za jejich účast, chtěl bych také poděkovat dětem, že v nás stále mají důvěru a že se k nám opět rok co rok vracejí. Budeme se těšit i na přes rok na dalším letním táboře.

Za LT Ještěr

Radim Kotala

« zpět