Brigada 13/1 - kratky report

Ve Sdc10946dnech 26.-28.května proběhla odložená brigáda na Šancích. Hlavním úkolem byla první část příprav na stavbu nových sprch a to vykopat základy na nové sprchy, které vybudujeme za podpory nadace O2 Think big. Během víkendu jsme tedy za pomoci bagru vykopali základy pro již zmíněnounovou sprchu, odvodňovací žlab mezi chatou a stany, vykopala se také nová odpadovka, dále jsme odvodnili cestu u fotbalového hřiště a taky jsme udělali 2 odvodňovací kanály na cestě pod hřištěm. Dále se pokročilo na opravě druhého štítu na hlavní chatě a opravilo se veškeré nářadí z nářaďovny.Děvčata vytvořila z již nasbíraných turistických značek v klubovně výzdobu, ale o tom vás bude informovat kořtička v jiném článku. Tímto bych tedy chtěl poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili. A taky bych poděkoval skautům, kteří vlastně na svém víkendu taky přiložili ruku k dílu a nemalou části se podíleli na zdárném dokončení brigády.

Za vedení PS Ještěr Radim J

Sdc10948

Sdc10967

Sdc10972

Sdc10976

Sdc10989

« zpět