Činnost PS Ještěr v uplynulém roce

Ještěr má za sebou úspěšný rok. A proč úspěšný? Inu podařilo se splnit vše, co bylo v našem plánu.Během roku jsme se podíleli na organizaci a zábavě pro děti v naší obci. Šlo o akce buďto přímo z našeho repertoáru (halloween, dětský maškarní ples) nebo pořádané obecním úřadem (dětský den,Vánoční jarmark).

V létě jsme uspořádali dva turnusy dětských táborů a několik společných víkendů nejen s účastníky tábora. Naše táborová základna Šance stále prochází drobnými rekonstrukcemi a opravami. Snažíme se udržet chatu a tábořiště v provozuschopném stavu a zároveň hledáme způsoby, jak základnu vylepšit. V loňském roce jsme díky nadačnímu programu Thing Big od společnosti O2 získali finanční prostředky na nákup 40 nových matrací do stanů. Děti teď na táboře budou spát jako v bavlnce. Na Šance nejezdí pouze Ještěři, ale i další svinovské organizace (Skaut, SDH Svinov). Snažíme se o spolupráci a na opravách se podílíme společně, největší díl však padá na naše bedra.

V letošním roce se chceme i nadále věnovat vytváření zábavy pro děti, pokračovat ve spolupráci s obecním úřadem a na Šancích plánujeme rekonstrukci mobilních sprch. Vše o našich aktivitách se můžete dočíst na webových stránkách www.psjester.cz nebo na Facebooku (PS Ještěr).

Na závěr bychom rádi poděkovali Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Svinov a nadaci Thing Big společnosti O2 za finanční podporu a všem, kdož nám pomáhá a podporuje, za důvěru.

Uvidíme se na tradičních akcích.

Vít Horáček
vedoucí PS Ještěr

« zpět