Letní tábor Šance II. turnus

Ii-turnus Letošní léto, přesněji řečeno druhou polovinu července, jsme se sbalili a nadšeně vyrazili
tábořit na Šance. Vidina dvou týdnů zábavy trávených s partou kamarádů, přilákala 42 dětí
ve věku 2 až 14 let a 5 instruktorů. O blaho dětí se nakonec staralo 19 vedoucích, kterým
velel Radim Kotala. První týden notně korespondoval s programem celotáborové hry, jež
nesla název „Apokalypsa - konec světa“. Sluníčka jsme si proto příliš neužili, ale to nám
nevadí. Máme přeci pláštěnky. Druhý týden se umoudřilo nejen počasí, ba i děti byly již plny

tábornických moudrostí. Během tábora jsme byli na výletě, stihli jeden slavnostní táborák, uspořádali
nespočet her a zažili mnohá nezapomenutelná dobrodružství. Všechno jsme zvládli bez zranění a
nikdo předčasně neodjel domů. Spokojenost všech zúčastněných je tím nejlepším vyznamenáním pro
všechny z nás. Příští rok se sejdeme ve stejném termínu a na stejném místě.

« zpět