Moravskoslezský kraj podporuje svinovské pionýry!

Moravskoslezsky-kraj-podporuje-svinovske-pionyry Moravskoslezský kraj v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022 prostřednictvím neinvestiční dotace finančně dlouhodobě podporuje neziskové organizace, které se pravidelně věnují volnému času dětí a mládeže. V tomto roce významně podpořil i naši Pionýrskou skupinu, a to hned dvakrát! Jednou v rámci titulu Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase, kdy podpořil náš projekt Podpora celoroční činnosti s dětmi a mládeží PS Ještěr v roce 2022 částkou 50 tisíc korun. Cílem v tomto titulu je vytvoření a udržení základních podmínek pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase. Po druhé podpořil organizaci našich letních táborů v rámci titulu Prázdninová činnost pro děti a mládež, kdy je cílem podpořit pořádání prázdninových pobytových táborů pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje, a tím snížit výši účastnického poplatku tak, aby byly tábory dostupné širšímu okruhu žadatelů. Projekt Letní tábory 2022 podpořil Moravskoslezský kraj rovněž částkou 50 tisíc korun, díky čemuž jsme mohli snížit cenu tábora.  
Jsme moc rádi, že Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje činnost naší Pionýrské skupiny, a věříme, že letos budou za tuto podporu rádi i rodiče dětí, které s námi vyrazí na letní tábory.

« zpět