Aktuálně z Ještěra

Latry
Činnost skupiny v měsících květnu a červnu se soustředí na přípravu prostředí pro tábory na naší základně Šance, která leží na úpatí Lysé hory. Probíhají a budou probíhat brigády zvelebující chatu a upravující okolí. Jak můžete vidět na fotografii, pomalu dokončujeme opravy suchých toalet, s nimiž jsme začali na podzim. V letošním roce se nám snad podaří i oprava větší části stanů, které slouží dětem na táborech již řadu let, a to díky programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ společnosti Tesco. Pro náš projekt jste mohli hlasovat do 4. června v obchodním centru Galerie Třebovice. Ve chvíli, kdy vzniká tento článek, ještě zbývají dva týdny do konce hlasování, průběžné výsledky však vypadají velmi nadějně. Děkujeme tedy každému, kdo pro náš projekt hlasoval.

Jako v loňském roce, začala i letos příprava na letní tábory školením vedoucích a instruktorů. V současné době již jsou známy témata dvou turnusů letního tábora, každého pro 45 dětí. V letošním roce byly tábory obsazeny během necelých 24 hodin. Tento zájem o místa na tábor nás velmi těší a je pro nás velkým závazkem.

V roce 2018 čítá členská základna Pionýrské skupiny Ještěr 80 členů, z toho 34 ve věku do 18 let. Spolupracuje s námi a našich aktivit se pak účastní i řada dobrovolníků dalších, neregistrovaných. Do začátku prázdnin se naši členové stihnou zúčastnit Dětského dne pořádaného svinovskými hasiči, kde mají připravena svá stanoviště.

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat Statutárnímu městu Ostrava a městskému obvodu Svinov za finanční podporu naší celoroční činnosti.

Přejeme vám všem krásné léto a po prázdninách se na vás těšíme třeba na turnaji O ještěrovský košíček nebo 10. ročníku Halloweenu.

« zpět