Opravy suchých toalet - 1. etapa

Latry1 Toalety na naší TZ Šance nás trápily již řadu let, a proto jsme se rozhodli je konečně opravit. V letošním roce tak proběhla 1. etapa oprav. V této etapě bylo potřeba vyměnit dřevokaznými houbami napadené podlahové fošny a nosné trámy. Nové fošny a trámy byly opatřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a také lazurou. Vlivem zatékání bylo třeba také vyměnit desky na střeše a i ty byly ošetřeny nátěry, aby se jejich životnost prodloužila. Toalety jsme také nově rozčlenili. Současná dispozice tak čítá 6 záchodových míst, dva pisoáry a místo pro umývání rukou, oproti minulému stavu 3 míst a jednoho pisoáru. Nad rámec tak splňujeme hygienické normy pro pořádání dětských letních táborů. 

1. etapu bychom nemohli uskutečnit a zdárně dokončit, kdyby naši činnost v roce 2017 finančně nepodpořili: ArcelorMittal Ostrava, Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Svinov, Rembrandtin.

Ve 2. etapě na jaře roku 2018 nás čeká udělat vnitřní obklady, podhledy, vyrobit záchodová místa a osadit je záchodovými deskami, přimontovat dveře, dodělat pisoáry a umývárnu rukou a na střechu položit novou krytinu.

Věříme, že nové komfortnější záchody ocení děti a táboroví pracovníci na našich letních táborech.

« zpět