Rady rodičům

Rady pro rodiče, kteří posílají děti na letní tábory

 • zjistit si, kdo letní tábor provozuje (zvláště pokud je to tábor na inzerát);
 • doprovodit dítě na místo, odkud odjíždí na tábor a osobně je předat vedoucímu oddílu;
 • zjistit si přesnou adresu pobytu dítěte a termín návratu;
 • alespoň 2x - 3x napsat dítěti pohled nebo dopis a vyžadovat i od dítěte informace o jeho pobytu;
 • informovat se u hlavního vedoucího nebo oddílového vedoucího na programovou náplň tábora a věk, popřípadě kvalifikaci oddílových vedoucích (zkušenosti z práce s dětmi, další osoby, které celoročně s dětmi pracují);
 • pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Dítě nesmí mít pocit, že je tam dáno „za trest“ nebo z důvodu, že rodiče například odjíždějí do zahraničí a dítě nechají v ČR;
 • pokud dítě napíše o negativních zkušenostech ze svého pobytu (například nedostatek stravy, nadměrná fyzická zátěž, tělesné tresty apod.) prověřte si tyto skutečnosti (osobní návštěva tábora, písemný,čiá telefonický dotaz na hlavního vedoucího);
 • vybavit dítě dostatečným množstvím léků, které pravidelně užívá, a informovat o tom lékaře nebo zdravotní personál, který má být součástí vedení tábora; tyto léky s popisem četnosti užití předat zdravotníkovi akce;
 • informovat hl. vedoucího o případných zdravotních omezeních dítěte, sdělit, zda je plavec, či neplavec;
 • po návratu dítěte z tábora mít čas na povídání o průběhu celého pobytu, pokud dítě hovoří o negativních skutečnostech, prověřit si je;
 • dojde-li k nápadné změně chování, nechuti hovořit o pobytu, programu, kamarádech, vedoucích nebo jeví známky fyzických trestů - kontaktovat některé rodiče dětí ze stejného oddílu - tábora, jak na tento pobyt reagují jejich děti;
 • pokud dítě nechce o negativních skutečnostech hovořit s rodiči, obrátit se na odborníky (například na rodičovskou poradnu Linky bezpečí, tel. č.: 840 111 234, která je v provozu každý všední den odpoledne, případně na hlavní číslo 116 111 - 24 hodin denně);
 • v závažných případech se obrátit na Policii ČR;
 • pokud se vyskytnou závažná podezření, že mohlo dojít k trestné činnosti, obrátit se na Policii ČR.

zdroj: http://www.dobrodruzstvi.info/tabory/