Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

letní tábor pravidelně s velkou tradicí pořádá Pionýrská skupina Ještěr ze Svinova. Tak jakov předchozích letech se koná na táborové základně Staré Hamry, Řehucí.

Základní Info

Provozovatel tábora:

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Ještěr 

Bankovní spojení:   2301956187/2010 (Fio banka)

Adresa tábora:                    LT Ještěr, 739 14 pošta Ostravice

Tábořiště

 Jedná se již tradičně o tábor stanového typu. Táborníci jsou ubytováni ve dvoulůžkových podsadových 

stanech. Součástí tábořiště jsou i dvě chaty srubového typu, z nichž v jedné je jídelna, která taktéž slouží jako místo pro hry a to nejen ve špatném počasí. V druhé chatě je umístěna kuchyně, klubovn

a, místnost s krbem, ošetřovna a marodka. Zde se nabízí jak vnitřní vyžití, tak i v případě největší nouze ubytování táborníků.

 Tábořiště poskytuje hřiště pro fotbal, volejbal-přehazovanou, ale lze zde postavit i baseballové hřiště. Děti si dále mohou zahrát pink-ponk, šprtec, nebo nejrůznější stolové a karetní hry.

Hygiena

         Denní hygienu provádíme v nedalekém horském potoku, ale samozřejmě mytí v teplé vodě probíhá dle hygienických předpisů v táboře. Dívky se mají možnost umýt v teplé vodě dle svých potřeb /stačí se obrátit na zdravotníka tábora/. Od roku 2013 máme postavené nové sprchy, do nichž nám ohřívají vodu lázeňské kamna. Finance na sprchy jsme získali díky grantu z „nadace O2 think big“. Jako WC používáme klasický suchý záchod /latríny/ s vybetonovanou jímkou.

         Z hygienických a bezpečnostních důvodů budou vedoucí táborníkům průběžně kontrolovat veškeré jejich osobní věci.

Jídlo

Stravování je zajištěno 5krát denně  /snídaně – svačinka, neboli desátka – oběd – svačina – večeře/ a to s minimálně dvěma teplými jídly. Zelenina a ovoce jsou nedílnou součástí každodenní stravy. Samozřejmě nesmíme opomenout pitný režim, jenž je pod kontrolou zdravotníka.

Družinky

Tábornici jsou rozděleni do čtyř až pěti smíšených družin. Každá družinka má svého instruktora /rádce/, který je jejich nejbližší vedoucí. S ním uskutečňují prakticky veškerá dobrodružství. S ohledem na svůj věk se účastníci formou služebních oddílů podílí na zajištění chodu tábora. Tato služba tzv. „kuchyňská“ má za úkol především pomáhat kuchařům /škrábou zeleninu - udržují oheň v polní kuchyni - topí v pařáku, kde se nahřívá voda na mytí nádobí – myjí a utírají nádobí – uklízejí v jídelně – a v noci stráží tábor jako „hlídka“/.

Program

Táborový program  je směrován dle osnovy CeloTáborové Etapové Hry /CTEH/, nebo jak my říkáme CeloTáborové Soutěže /CTS/. Téma CTS vedoucí připravují několik měsíců před táborem, aby vychytali většinu much. Není to jen CTS co je třeba připravit, ale jsou to i různé zábavné, či vzdělávací hry, soutěže,  a hlavně to nejatraktivnější na táboře – bojovky. A proto věřte, že děti od budíčku do večerky /v rámci nočních bojových her někdy i po večerce/ nemají chvilky bez programu. Snad výjimkou je dvouhodinový odpolední klid po obědě.  Součástí programu jsou cca 3 celodenní výlety po Beskydech a dle počasí i návštěva koupaliště s tobogánem na Ostravici. Závěrečným vyvrcholením tábora je „boj o poklad“, kde táborníci nejen prokazují fyzickou a inteligenční zdatnost, ale zde se i ukáže, co se všechno za těch čtrnáct dní na táboře naučili. Prohraných u nás není.. vyhrají všichni .. a to nejen proto, že vydrží čtrnáct dní bez rodičů J

Táborníci a vedoucí

Letní tábor je připravován pro děti ve věku od 7 do 15 let, s tím že dítě musí mít za sebou první ročník základní školy.

         O Vaše děti se starají vyškolení vedoucí a instruktoři s mnoholetou zkušeností, zdravotní péče zajištěna. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu a rovněž jsou jim hrazeny všechny výlohy u lékaře. Jsme pojištěni u pojišťovny Kooperativa a veškeré dokumenty o pojištění naleznete na našem webu /ke stažení – pojištění úraz/

Návštěvy na táboře

S ohledem na stavbu programu nejsou návštěvy tábora povoleny. Upozorňujeme  rodiče, že s výjimkou stanoveného dne jim nebude umožněn přístup do tábora. Dodržením stanoveného návštěvního dne, kdy bude přítomností rodičů v táboře přizpůsoben i táborový program, si zajistíte, že v okamžiku Vaší návštěvy bude dítě v areálu tábořiště přítomno. Značná část denního programu je totiž realizována mimo tábor. Samotná návštěva, bez konzultace a písemného povolení hlavního vedoucího tábora, nemá právo opustit s žádným táborníkem prostory tábořiště.

Přihláška a běžný účet

         Vyplněnou závaznou přihlášku, jejíž nedílnou součástí je potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte účastnit se tábora, je třeba odevzdat ještě před začátkem tábora /zde si realizaci řídí Váš hlavní vedoucí tábora/. To samé platí i pro platbu za zotavovací pobyt.

         Platbu proveďte bankovním převodem na běžný účet Pionýrské skupiny Ještěr 240881548/0300. Jako variabilní symbol uvádějte celé rodné číslo dítěte bez lomítka. V případě potřeby Vám na požádání vystavíme potvrzení, nebo fakturu pro zaměstnavatele. V tomto případě zkontrolujte požadovanou formu a náležitosti dokladu s příslušnou účtárnou Vašeho zaměstnavatele.

         Věnujte, prosím, pozornost vyplnění přiložené přihlášky, zvláště pak údajů týkajících se zdravotního stavu a případných omezeních, či zvláštností dítěte. Uvedením těchto problémů chráníte především své dítě. Pokud se zdravotní stav dítěte nebo předepsané léky před odjezdem na tábor změní vůči již odevzdaným podkladu, odevzdejte hl. vedoucímu tábora /zdravotníkovi/ tuto informaci v písemné podobě nejpozději při odjezdu na tábor. K tomuto případu lze i použít dokument potvrzeni o bezinfekčnosti, jenž se musí odevzdat při odjezdu na tábor a s datem odjezdu na tábor. Tento dokument je přílohou závazné přihlášky, ale naleznete jej i na našem webu /ke stažení – potvrzení o bezinfekčnosti/.

         Přílohou přihlášky je seznam povinného a doporučeného vybavení účastníka tábora. Dítě vybavte s ohledem na převažující pobyt v přírodě a sportovní, či pohybové hry s tím spojené. Je tedy třeba počítat s případným poškozením tohoto vybavení. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení a to především novou obuv /je totiž nerozchozená a při delší chůzi v ní způsobuje puchýře/. Žádáme Vás o dodržení tohoto seznamu především u položek, které jsou označeny /tučně/ jako povinné. Jejich zajištění umožníte dítěti bezproblémový pobyt na táboře. Zvláště upozorňujeme napovinné zelené košile /jen II.turnus/, které děti musí mít při odjezdu na sobě– toto oblečení je součástí tábora.Doporučujeme rodičům, aby dětem všechny věci označili jejich jménem. Pro označení jménem je vhodné používat vždy stejné místo a aby dítě vědělo kde se na svršcích nachází.

         Dále žádáme nevybavovat děti mobilními telefony, či jinými cennými věcmi, nebo šperky. Provozovatel neručí za jejich případné poničení, nebo ztrátu!!! Dítě s mobilním telefonem nesdílí veškerou pozornost na připravený program a většinou se upíná na samotný mobil a nebo hovory mimo tábor. Myslíme si, že dítě na tábor posíláte, aby se vymanilo z civilizačních vymožeností a prožilo nádherných čtrnáct dní v přírodě na čerstvém vzduchu. Pokud už dítě vyloženě potřebuje hovořit s rodiči, nebo se naopak rodič se potřebuje dozvědět jak se má jeho ratolest, k takovým případům slouží mobilní telefon Hl. vedoucího tábora.

Upozornění provozovatele:

V případě závažného porušení táborového řádu, může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedoucího tábora vyloučen. V takovém případě hradí rodiče účastníka, nebo jeho zákonný zástupce, veškeré náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku za pobyt na táboře. To samé platí pro předčasné opuštění tábora.   Případný předčasný odjezd nebo příjezd na tábor dohodněte s hl. vedoucím tábora. 

            Drazí rodiče, nezapomeňte zvláště u mladších táborníků zasílat pravidelnou korespondenci. Věřte, že takový pohled, nebo dopis udělá dítěti větší radost než sms zpráva.

 

         Děkujeme Vám za projevenou důvěru.