Topografické a turistické značky

Soubor ke stažení - Tur_znacky

Topografické (mapové) značky

Tento druh značek naleznete zakreslené v každé turistické mapě. Značky reprezentují nejrůznější objekty a budovy, podle kterých se pak můžeme v přírodě orientovat.

Zpevněná cesta, Pěšina, Polní a lesní cesta, Trasa vodní dopravy 

 

 Ostatní silnice, Silnice I třídy, Dálnice, Násep

2

 Řeka s jezerem, řeka s mostem, řeka s přehradou, řeka s přívozem

3

 Kostel, meterologická stanice, kaple, pomník.

4_2

 Zřícenina hradu, veřejné tábořiště, autokempink, hrad, zámek, tvrz

5

Kříž, větrný mlýn, vodní mlýn, orientační důležitý strom

6

 Museum, hraniční přechod, hraniční přechod pro pěší a turisty, kultůrně pozoruhodné místo

7

 Ubytovna, hotel, stanice horské služby, restaurace

8

 Hranice CHKO, hranice národního a přírodního parku, přírodní zajímavost

9

Turistické (pochodové) značky:

Tento druh značek nalezneme přímo v přírodě (nejčastěji namalované na stromech, kamenech apod.). Slouží k tomu, aby nám ukázaly směr cesty, změnu směru či odbočky k nejrůznějším zajímavým a důležitým místům.

Pásová značka, místní značka, naučná stezka, zastavení nauční stezky

10

 Koncová značka, odbočka k vrcholu nebo vyhlídce nebo studánce, okružní značka

11

 Odbočka ke zřícenině hradu, zajímavému objektu, chatě nebo přístřešku, změna směru.

12