Morseova abeceda

Co je to Morseova abeceda (zkráceně Morseovka)?

Jednotlivé znaky Morseovy abecedy se vysílají v kódu, který se skládá z krátkých a dlouhých signálů. V psané podobě se používají tečky a čárky.

Na co je Morseovka?

Jená se o způsob šifrování, který umožňuje vysílat zprávy i na delší vzdálenosti (například pomocí píšťalky, praporků či světla) pouhou kombinací dvou jednoduchých znaků - tečky (krátký signál) a čárky (dlouhý signál).

Jak vypadá Morseovka?

Každé písmeno má svou vlastní kombinaci znaků. Pro lepší zapamatování jsou k jednotlivým písmenům přidělena také pomocná slova - dlouhá slabika odpovídá čárce, krátká tečce. Jednotlivá písmena se oddělují lomítkem (/), slova se oddělují dvěmi lomítky (//), věty třemi (///).

Morseovka

Zkuste si přeložit následující větu:

/// . . - / - - . . // . . . / . // - / . / . . . / . . / . . . // - . / . - // - / . - / - . . . / - - - / . - . ///?