Rekonstrukce turistické základny Šance 2006

V tomto roce započala nová éra Naší Pionýrské skupiny Ještěr. Nové vedení skupiny se snažilo promazat zrezivělá kolečka a znovu očistit kabátek už dávno zašlé slávy Svinovského Ještěra. Vše jsme začali budovat od nuly. Peněz nebylo na rozhazování a práce více než dost.

Nejprve se muselo obstarat to, aby tábory běžely  bez nejmenšího problému.

Domluvili jsme si dvě schůzky se zástupci Krajské hygienické stanice. Jedna proběhla v kanceláři kde jsme se dověděli veškerá úskalí hygienických pravidel, dostali jsme brožury s paragrafy nezbytně nutných pro organizaci dětské rekreace a s hlavou přeplněnou informacemi jsme vykročili čelem k realitě.

V žádném případě se nezahálelo a naši základnu jsme se s nadlidskou svědomitostí a buldočí urputností snažili obrátit k obrazu hygienickému, jak praví zákon ČR. Vytvářela se nová latrína, nakupovaly nové hrnce a jiné nezbytně nutné kuchyňské náčiní a vůbec vše, jenž Hygiena předepisovala. Tím naše finanční prostředky skončily L

Druhá schůzka proběhla přímo na naší turistické základně Šance. Paní z KHS byla nadšená z naší základny, jenž se nachází v samotném Lůně Beskyd. Prošli jsme s dvojkou. Bylo třeba dodělat jen drobné kosmetické úpravy. Táborové kontroly z hygieny prošly z 99% bez závad, tudíž podtrhly naší píli a my se mohli jen radovat J

Pionýrská skupina Ještěr děkuje

  • za finanční podporu Městskému obvodu Ostrava-Svinov
  • za finanční podporu Statutárnímu městu Ostrava
  • Skautům ze Svinova
  • Sboru Dobrovolných Hasičů Svinov
  • v neposlední řadě Všem Ještěrům, Ještěrkám a Kamarádům, kteří přiložili ruku k dílu
« zpět