Rekonstrukce turistické základny Šance 2012

Rok 2012 se nesl ve znamení rekonstrukce vnitřního interiéru Klubovny a Krbovny, obnovy štítu ze strany od stanů a dokončení opláštění chaty.

Po zimním lelkování, jsme se odpočati vrhli do příprav obnovy vnitřní části chaty. Při první návštěvě Šancí na nás čekala nemilá skutečnost a to že se nám během zimy pod náporem sněhové nadílky zlomil jeden ze stropních trámů Klubovny L. Bylo jej třeba vyměnit.

Začalo se strháváním starého heraklitového stropního podhledu a obložení stropních trámů. Nemusím zdůrazňovat jaká prašná lopota to asi byla. Nicméně pod náporem krumpáčů a páru borců v respirátorech šla práce neočekávaně rychle. Po jejím odkrytí na nás vykoukla příčina. Z důvodu zatíkaní byl trám ze dvou třetin shnilý. A nejen to. Shnilý byl i stropní poval asi 1x3 m. U inkriminovaného místa jsme strop dostatečně podepřeli, abychom trám mohli odřezat a sundat. Rozměření nového trámu zabrala asi největší časový úsek celé výměny, nýbrž se musel vsunout z jedné strany do zdi a z druhé zasunout mezi stojnu a strop. Místa pramálo.

Po rozměření, vyúhlování, vyřezání a natření impregnačním nátěrem už bylo nastoupeno sedm statných chlapů. Dílo se na první, druhý, ani třetí pokus sice nezdařilo, ale vždy po menších úpravách jsme se posunuli o kousek dál. Nakonec trám zapadl na své místo tak, jako by tam patřil odjakživa. Poté se vyřezal a opravil stropní poval. Ze zbylých dvou původních trámů jsme začali odstraňovat velice starou a velice ztvrdlou barvu. Během pauzy mezi brigádami se klubko rozhodl, že bude muset jít dolů i prostřední stropní trám L Kluci jenž ho už se sebezapřením očistili, nadšením zdaleka neskákali LL .. jejich dřina přišla vniveč. Ale ztrouchnivělé čelo trámu si o to přímo žádalo. Po předchozí zkušenosti se trám podařilo vyměnit napoprvé J Mezi trámy jsme vytvořili podhled z nalakovaných palubek. To se dodělalo během tábora. Na okrajích u zdi se připravily zavírací otvory pro teplý vzduch. Ten bude v zimných dnech vyhřívat místnost nad Klubovnou - Spalňu. Ve Spalni se už jen vyřezaly a umístily vzduchové mřížky. Dále se ofrézovaly hrany všech trámů v místnosti, pak se trámy obrousily a napustily lazurou. Dřevěné stěny jsme natřeli na bílo. To stejné se provedlo i u krbu. Po stavebních úpravách byla omítka stěn značně poškozená a tak ji bylo třeba zaomítat a nalíčit.

Před prázdninami Bruča ještě vytvořil policovou sestavu na odkládání věcí a skříň na PB láhve a pak ji během tábora sestavil.

U krbu jsme vytvořili konstrukci pro podlahu a samotnou podlahu Nudle.

Nesmím opomenout na nový kousek v naší Kuchyni. Je to vestavěná skříň na potraviny a hrnce, za kterou jsme vděčni Svinovským skautům, jenž vznikla pod vedením Batoha. A ještě o jeden šperk navíc se může pochlubit ono místo a to o ekologické diodové osvětlení nad pracovní deskou. Napájení je zajištěno z autobaterie, kterou chceme v roce 2013 připojit na solární panely.

Na samotnou chatu už nezbylo moc času, ale i přesto jsme během táborů stihli dokončit opláštění z její přední strany, vybourat štít od stanů, zevnitř zavřít, zaizolovat skelnou vatou, postavit konstrukci přístřešku pod štítem a přišroubovat a zatmelit střešní krytinu proti zatékaní. Tento poslední počin se nezdařil jak jsme si představovali a zatíkání do vchodu chaty jsme nezastavili. A tak vzniká na přiští roky nový projekt: oprava střechy nad Kanclem, chodbou a vchodem.

Dále jsme začali kopat drenážní komín mezi chatou a stany. Máme tím za cíl odstranit kaluže a bláto jenž se při dešti v těchto místech zdržuje.

V roce 2012 se naše pionýrská skupina přihlásila do třetího ročníku programu Think Big nadace O2 společnosti Telefónica s názvem projektu „Pelíšky pro ještěry a ještěrky“. Tento program umožňuje každoročně realizovat stovky zajímavých nápadů mladých lidí z celé republiky. Koncem letošního června jsme se i my rozhodli zkusit štěstí a zaslali jsme přihlášku a návrh na realizaci našeho projektu „Pelíšky pro ještěry a ještěrky“. To vše pod vedením členky naší skupiny Moniky Kortové, která je zároveň garantem projektu.V srpnu jsme obdrželi zprávu, že náš projekt prošel výběrovým řízením a bude podpořen částkou 69 948 Kč. Projekt se týká zkvalitnění spánku účastníků letních stanových táborů každoročně pořádaných na naší základně Šance. Peníze byly využity konkrétně na nákup nových matrací do stanů (ty staré už byly ve špatném stavu), zhotovení potahů na matrace s pogumovaným povrchem proti promočení. Tento materiál potahu se používá i v nemocnicích. Zbytek peněz byl použit na nákup prostředků určených k impregnaci stanových celt. Jednou z podmínek pro získání finančních prostředků byla účast minimálně tří členů týmu na třídenním vzdělávacím semináři Think Big v Doksech u Prahy. O tom co se na semináři dělo, se dozvíte zde / http://www.psjester.cz/?pg=57/. Již od letních táborů v roce 2013 se proto děti a mládežníci mohou těšit na příjemnější spánek na našich táborech a my doufáme, že to ocení.

Pionýrská skupina Ještěr děkuje

  • za finanční podporu Městskému obvodu Ostrava-Svinov
  • za finanční podporu Statutárnímu městu Ostrava
  • za finanční podporu nadaci O2 společnosti Telefónica programu Think Big a jejímu garantu Monice Kortové a dalším dvou členům jejího týmu Gabriele Ovesné a Markétě Rucké
  • za finanční podporu firmě Union Steel za realizaci policové sestavy na odkládaní věcí v klubovně a skříně na PB láhve
  • Skautům ze Svinova
  • Sboru Dobrovolných Hasičů Svinov
  • v neposlední řadě Všem Ještěrům, Ještěrkám a Kamarádům, kteří přiložili ruku k dílu
« zpět